Elektrik akışına gösterilen zorluğa direnç denir. Bir elektrik devre elemanı olarak direnç ise; elektrik akımının geçişine zorluk gösteren elemandır. Elektrik devresinde bulunan direnç elemanı, üzerinde bulunduğu hattan çok daha yüksek bir direnç değerine sahiptir. Elektrik devrelerinde direnç elemanları; devredeki akım şiddetini (amper) sınırlamak için kullanılır.
Direnç, elektronların birbirleriyle ve atomlarla çarpışmasından kaynaklanır, kablo inceldikçe elektronlar birbirlerine daha çok çarparak geçmekte zorlanırlar; sonuç olarak direnç artar.
Bir elektrik ölçü birimi olarak "direnç" ve bir elektrik devre elemanı olarak "direnç" olmak üzere, direncin iki anlamda kullanımı vardır.

(link: https://otomobilteknoloji.blogspot.com/2017/11/direnc-nedir-ne-ise-yarar-direnc-nasil-olculur.html::direnç ve direnç ölçümü)

(bkz: elektrik)
(bkz: akım şiddeti)
(bkz: gerilim)


(bkz: ohm kanunu)